Gydymas pareigos

Pacientas turi teisę gauti informaciją apie ligoninėje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Informacija apie Paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, Poliklinikoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti Pacientui pateikta prieš jo valią.

Pacientų teisės ir pareigos – Plungės ligoninė

Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems asmenims nemokamai. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos kilmės, buitinė kremai nuo sąnarių skausmo padėties,tikėjimo, neįgalumo ir kitokiais pagrinadis.

 1. V 6.
 2. Artrozė šepetėliai rankos gydymas namuose
 3. Skausmas dešinėje peties sąnario priežastis
 4. Iherb iš sąnarių skausmas

Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį specialistą vardas, pavardė, pareigos irjo profesinę kvalifikaciją.

Pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę,įstaigoje taikomus tyrimo ir gydymo būdus, galimą riziką, šalutinį poveikį, gydymo prognozę. Šią informaciją medicinos darbuotojas turi gydymas pareigos pacientui suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

gydymas pareigos dilbio skausmai

Su nepilnamečio paciento gydymas pareigos 16 metų amžiaus medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovas pagal įstatymą ar atstovas pagal pavedimą. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas.

 • Paciento teisės ir pareigos - Altamedica klinikos
 • Įveskite ligų sąnarių
 • Pacientams paslaugas namuose teikia šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas, vidaus ligų gydytojas, gydytojas chirurgas, akušeris, bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojas.
 • Pagal šį susitarimą veterinarinės paslaugos atliekamos tam gyvūnui dėl kurio į veterinarines paslaugas teikiančią gydyklą ar gydytoją kreipėsi asmuo.
 • Ką daryti nuo skausmo peties sąnario
 • Po tramatic artrozė iš dešinės alkūnės sąnario
 • Gydytojas vaikų endokrinologas - teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė | e-medicina
 • Artrozė rankų gydymas liaudies gynimo

Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties.

gydymas pareigos kaip įdėti iš sąnarių skausmą

Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir įpėdiniai pagal įstatymą, sutuoktinis, tėvai, vaikai. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame nurodoma koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, informacijos teikimo mastą ir terminus.

Gydymo proceso eiga: fazės

Be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją. Konfidenciali informacija šiems asmenims suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrinas, jos naudojimo tikslas ir reikalingos informacijos mastas.

Titulinis Informacija pacientams Paciento teisės ir pareigos Paciento teisės ir pareigos Kiekvienam pacientui turi būti suteikta kokybiška sveikatos priežiūra. Kiekvienas pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir ligoninės personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas pacientui bei jam mirus.

Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, sveikatos priežiūros įstaiga privalo nedelsdama pranešti teisėsaugos institucijoms. Pacientas, jei jo būklė reikalauja papildomo gydymo ar ištyrimo, gali būti nukreipiamas į kitas gydymo įstaigas išrašius siuntimą.

Pacientų teisės ir pareigos — doortraining.lt

Už kitų sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų veiklą ir gydymo kokybę siunčiantis gydytojas ir slaugytojas neatsako. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.

gydymas pareigos liaudies gydymo osteochondrozės namuose

Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios pagalbos atvejus. Pacientas turi gydymas pareigos informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartojamus vaistus, alergines reakcijas ir kitus pacientui žinomus duomenis apie savo sveikatą.

Pacientų teisės ir pareigos

Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.

gydymas pareigos atleisti pečių sąnarių skausmas nervo skausmas

Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė.

gydymas pareigos pašalinti skausmas piršto sąnario

Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientaskurio vardu gydymas pareigos kreipiasi. Neįskaitomi, reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

gydymas pareigos geliai osteochondrozės

Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužinojo, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo datos. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje. Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.