Pardavimo Proceso Identifikavimas

Pardavimo proceso identifikavimas, remiantis slapto pirkėjo tyrimo metodu – tai pardavimų kokybės tyrimas, atliekamas profesionalių tyrėjų (turinčių didesnę nei 10 m. pardavimų patirtį, išmanantys pardavimų technikas ir gebantys identifikuoti atliekamą darbuotojo įtaką), kurie imituoja pirkimą ar paslaugų įsigijimą pagal iš anksto sutartą scenarijų, siekdami patikrinti ir įvertinti darbuotojų pardavimo kompetencijas darbo vietoje. Atlikus tyrimą suteikiamas grįžtamasis ryšys ir pateikiamos rekomendacijos. Tyrimas leidžia identifikuoti papildomo pardavimo (cross sales / up sales) galimybes ir rezervus, kurie nėra pakankamai išnaudojami šiandien. Tyrimo rezultatai pristatomi darbinės sesijos (workshop) metu, jos eigoje paruošiamas papildomo pardavimo galimybių išnaudojimo planas.

inDOOR

Metodologija remiasi pateiktu principu „Klientų perspektyvos stadijos“ (žiūrėti paveikslą). Supratimas, kaip žmonės perka, yra esminis efektyviai dirbančio klientų vadybininko bruožas. Tyrimai parodė, jog kliento pirkimo procesas apima ir pažinimą. Šis procesas yra pasikartojantis ir nuspėjamas, o taip pat jis dažnai yra vienodas visose pramonės šakose.

  • Tyrimo metu identifikuojama ar darbuotojas sugeba įvertinti kliento stadiją ir padaryti jam įtaką.
    Leidžia atrasti 10 – 30 proc pardavimo rezultatų rezervą, kuris šiuo metu neišnaudojamas;
  • Padeda ženkliai efektyviau išnaudoti esamas mokymo ir tobulinimo programas;
  • Leidžia įvertinti – kaip darbuotojai kasdieniniais veiksmais palaiko / nepalaiko iškeltus strateginius tikslus;
inDOORuzsisakytipirkeja inDOORtaptislaptupirkeju