ES Parama

ESlogoUAB „DOOR Training and Consulting Baltic“ sėkmingai įgyvendino projektą pagal priemonę „E-verslas LT“

(Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-03-033) / 2013-04-02

UAB „DOOR Training and Consulting Baltic“ sėkmingai įgyvendino projektą pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“.

SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS Projektas S- VP2-2.1-ŪM-02-K-03-033.

Projekto pavadinimas: „UAB “DOOR Training and Consulting Baltic” veiklos procesų optimizavimas, diegiant e-verslo sprendinį“.

Priemonė – pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas” priemonę VP2-2.1-ŪM-02-K “E-verslas LT“.

Projekto suma – 93,390.00 LTL.

Projekto finansavimas – Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Projekto tikslas – įsigyti integruotą mokymų įmonės verslo valdymo sistemą.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Amidus“ įdiegė UAB “DOOR Training and Consulting Baltic” poreikiams pritaikytą programinę įrangą. Anot UAB “DOOR Training and Consulting Baltic” direktorės, naujoji IT sistema automatizuoja bei integruoja daugelį vidinių ir išorinių procesų ir duomenų perdavimą tarp jų. Tai sąlygos darbo našumo augimą įmonėje – per tą patį laiko tarpą darbuotojai atliks daugiau užduočių, o tai sukurs daugiau pridėtinės vertės įmonei. Projekto lėšomis įdiegta integruota įmonės veiklos valdymo sistema, kuri turi įmonės veiklos procesus apimančius modelius:

  • Mokymų valdymas;
  • Dokumentų valdymas;
  • Žinių valdymas;
  • Klientų valdymas (CRM);
  • Projektų valdymas;
  • Užduočių valdymas.

Daugiau informacijos:
Domantas Rulevičius
UAB „DOOR Training and Consulting Baltic“
d.rulevicius@doortraining.lt