Vadovavimas

Apie vadovavimą ir vadovą daktaras Adizes yra pasakęs: „nėra tobulo vadovo ar tobulos vadovavimo schemos kiekvienai verslo situacijai“, „administratorius, vadovas, lyderis – keičiasi tik pavadinimai, o žmonės – ne“. Kokius tikslus sau ir aplinkiniams keliu? Kokiu būdu darau įtaką savo komandai? 80% vadovų sako, kad jų tikslas pasiekti padaliniui ar organizacijai iškeltus tikslus, nors visi vadybos vadovėliai vienbalsiai teigia, kad vadovo tikslas – sudaryti žmonėms sąlygas siekti tikslų. Vadovams skirtuose seminaruose ieškome harmonijos tarp vadybos verslo procesams ir vadybos žmonėms. Didelį dėmesį skiriame vadovui, kai asmenybei. Vadovo ugdymui aprašėme 10 vadovavimo kompetencijų, kurios gražiai susipina į autentiško vadovavimo pynę:

1. Savęs pažinimas, komunikacija/įtakojimas.
2. Strateginis mąstymas, naujų idėjų paieška, pokyčių valdymas.
3. Sprendimų priėmimas, planavimas, organizavimas.
4. Motyvavimas, ugdymas.

Tai mokymai skirti vidurinio lygio vadovams, kurių metu didelis akcentas dedamas į tikslų kėlimą, provokuojančios situacijos ir simuliacijos, kurių metu išaiškėja kertinės įžvalgos reikalingos vadovui.

Vidurinioji grandis yra labai svarbi organizacijoje. Ypač didelėse organizacijose šie vadovai yra tarpas tarp aukščiausio lygio vadovų ir vykdančiųjų darbuotojų. Jeigu informacija neteisingai pereina arba neteisingai keliami uždaviniai, organizacija nukenčia. Tie vadovai yra tarsi amortizatorius, spaudžiamas iš apačios ir iš viršaus, todėl jiems tikrai reikia daugiau žinoti, jausti ir priimti sprendimų negu aukščiausio lygio vadovams.

Galimos temos:

Domitės mūsų paslaugomis?

Palikite savo duomenis ir mes su Jumis susisieksime.